БИЛЯНА

"Вкусно, чисто, родно..."

Не просто свинско… а свинско от „Биляна“. 100% Българско, 100% чисто, 365 дни в годината, винаги до Вас на трапезата. С повече от 35 години опит в брашна

Продукти

Не просто свинско… а свинско от „Биляна“ . 100% Българско, 100% чисто, 365 дни в годината, винаги до Вас на трапезата.
Не просто свинско… а свинско от „Биляна“ . 100% Българско, 100% чисто, 365 дни в годината, винаги до Вас на трапезата.
Не просто свинско… а свинско от „Биляна“ . 100% Българско, 100% чисто, 365 дни в годината, винаги до Вас на трапезата.

ЗА БИЛЯНА

"Вкусно, чисто, родно..."

„Биляна Мес“ ЕООД е регистрирана през 2008 г. с цел месодобив и месопреработка.  Дружеството разработва пазари на свинско трупно месо и разфасовка.  В следствие на нарасналото търсене на продуктите на фирмата се стига до увеличаване на количеството произведени животни в „Биляна“ ООД. След направени пазарни анализи и създаване на собствена магазинна мрежа, започва производство на месни заготовки от мляно месо, а в последствие на ишлеме на сурово-сушени трайни колбаси.

През 2013 г. на територията на свинекомплекса е открит модерен цех за производство на полуфабрикати от прясно свинско месо собствено производство. Същият търпи множество модернизации и разширения през годините.

Произвежданите продукти са без консерванти и оцветители. Залага се на традиционни български рецепти с утвърдени вкусови качества.

Дружеството се стреми към производството на висококачествена продукция, с ниска себестойност, за да бъде конкурентноспособно и с и по-силно присъствие на земеделския пазар. Стремежът към намаляване на разходите не е за сметка на компромиси спрямо вложените суровини и качеството на дейността, а чрез ефективни инвестиции във високопроизводителна модерна нова техника. Мерките за биосигурност, повишаване на хигиената и подобряване на биологичната среда в животновъдното стопанство, от своя страна ще допринесе за минимизиране на риска от заразни болести на отглежданите животни, което води до повишаване на производството.

Няколко детайла за нас

0 +
Продукта
0 +
Години опит

Продукти в

0 +
Магазина в страната
0 +
Търговски партньори
0 +
Прасета годишно

Точният избор за вашата трапеза

"100% Българско, 100% чисто"

Планът за развитие в близко бъдеще включва разширяване на дейността чрез разширение на втори етаж на цех за преработка на червени меса. Продуктите ще се предлага в разнообразни разфасовки в зависимост от заявките на търговците на дребно и търсенето на крайни клиенти и потребители. Производството ще осигури качество на предлаганите продукти и по-ниски разходи.

Фирмата има планове да изгради логистична база в гр. София, с цел по-лесна дистрибуция на предлаганата продукция.

ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ

С изпълнението на настоящия проект се постигат основните цели на мярката: М одернизация на земеделските стопанства и подобряване на цялостната им дейност и конкурентоспособност чрез обновяване на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти; подобряване опазването на околната среда и спазване на стандартите на Общността.

В търговските вериги на...

лого цба
ТАНДЕМ 2000 лого

Искате да станете част от нашата търговска мрежа?