ЗА НАС

100% БЪЛГАРСКО

Не просто свинско, а свинско от "Биляна"

„Биляна“ ООД е частно търговско дружество, приемник на държавен свинекомплекс създаден през 1971 г. Занимава се с отглеждане на разплодни животни и угоени прасета в рамките на АПК Свищов. След приватизацията запазва дейността си и получава търговското си име. Първоначално се отглеждат над 1 000 свине майки и 15 000 прасета за угояване. В следствие на развитие на технологиите на производство, както и използването на по високопроизводителни животни производството достига до 33 000 угоени прасета средногодишно.

100% ЧИСТО, 100% ВКУСНО

От 2002 г. на територията на комплекса функционира кланица за животни собствено производство. Същата преминава през периода на адаптиране към европейските изисквания, множество проверки от различни мисии и получава лиценз за работа в ЕС.

За осигуряване на висококачествени фуражи за отглеждане на животните са изградени нови фуражен цех и зърнобаза с капацитет 15 000 тона. Дружеството арендува земеделска земя, като основната цел да се затвори производителния цикъл е завършена. При производството на фуражи се използва животинската тор генерирана в обекта, като по този начин се спазват всички екологични изисквания.

Цикъла на производство се допълва с биогаз инсталация 400 kW и соларни панели 330 kW за гарантиране на необходимата ел. енергия.

Сертификати за качество

В „Биляна“ ООД ние обръщаме специално внимание на качеството на нашите продукти. Ето защо сме се погрижили да сертифицираме цялата верига за съхранение и дистрибуция на нашите продукти с ISO 17025:2018, БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 22000:2018

"Ние разбираме от свинско"

Към настоящият момент продукцията се реализира на българския и външни пазари.

            През 2018 г. „Биляна“ ООД изгради първата пълно системна ферма  за производство на скариди в България. Същата произвежда и собствен зарибителен материал, което я нарежда на първите места в Европа. Пазарът е насочен към Германия, Румъния, Франция, Холандия и Кипър.

            Приоритет в дейността на „Биляна“ в този момент освен затворения производствен цикъл, а именно: земеделие – фуражи – животни – торова маса – оползотворяване на торовата маса в земеделието а така също и обезпечаването на дружеството с ел. енергия собствено производство, въвеждане на нови софтуерни продукти за контрол на качеството и следене на цикъла на производство.

РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА

"Винаги до вас"

„Биляна“ е проактивна в комуникацията, както с местната, така и с националната общност. Фирмата е дългогодишен член на Асоциацията на месопреработвателите в България и се слави с отлична репутация в бранша. На местно ниво „Биляна“ е един от най-големите дарители към различни публични местни организации, като община, кметства, училища, читалища и пенсионерски клубове.

Малко повече за нас

Продукта
0 +
Години опит
0 +

Продукти в

Магазина в страната
0 +
Търговски партньори
0 +
Прасета годишно
0 +

В търговските вериги на...

лого цба
ТАНДЕМ 2000 лого

Искате да станете част от нашата търговска мрежа?